Wind 1 A/S Holgersgade 1 DK-7900 Nykøbing Mors Phone: +45 96 70 30 00 Fax: +45 96 70 30 99 info@wind1.dk

 

Hvordan begynder man et nyt vindmølleprojekt?

 

Et vindmølleprojekt kan begynde med, at vi bliver kontaktet af en lodsejer, som ønsker vindmøller placeret på sin jord, men dette sker efterhånden sjældent.
Der sker oftere, at vi, via computeren og de muligheder internettet giver os, har spottet de placeringer, hvor et vindmølleprojekt vil have de bedste chancer.

 

Først kontrolleres det, om der er den nødvendige afstand til de nærmeste naboer. Det er et lovkrav at der skal være minimum 4 gange totalhøjden på møllen fra vindmøllen til naboer, og med nutidens vindmøller på typisk 125 meter kræves der således minimum 500 meter hele vejen rundt om en vindmølle.
Da myndighederne samtidig helst ser minimum to vindmøller i hvert projekt, er der behov for frie områder på mindst 1.300 gange 1.000 meter for at kunne overholde afstandskravene.

 

Dernæst udføres beregninger for støj- og skygge-påvirkninger ved de omkringliggende beboelser, og såfremt det heller ikke giver problemer screenes området for diverse myndighedsbindinger såsom §3 områder, fuglebeskyttelsesområder, fredninger, gravhøje og lokalplaner.
Der ses naturligvis også på områdets højdekote, som har indvirkning på vindpotientalet.

 

Såfremt projektet på papiret ser fornuftigt ud, kontaktes lodsejeren med henblik på at udarbejde en brugsretsaftale og kan der opnås enighed om denne, kontaktes kommunen for i første omgang, at høre dens holdning til et vindmølleprojekt i det pågældende område.
Er kommunens holdning positiv, skal der udarbejdes et fyldestgørende projekt og samtidig, i samarbejde med kommunen et debatoplæg, som beskriver projektet og som skal offentliggøres, så borgerne i området kan komme med ideer, kritik og forslag.
Debatoplægget skal behandles politisk førend det må offentliggøres.

 

Såfremt debatoplægget falder positivt ud igangsættes VVM planlægning, samt lokalplan og evt. kommuneplan tillæg.

 

Det typiske forløb er normalt 2-4 år, men der er projekter, som har taget længere tid.


Armering i fundament


Klargøring af kran


Opsætning af rotor

← Hent vores brochure